Sunday, March 13, 2011

Kekuatan itu daripadaNya, jadi mintalah!